Solucan (Eisenia fetida) Üretimi

Yeryüzündeki bütün toprak solucanları organik maddeleri kompostlaştırabilmektedir. Ancak Eisenia fetida, Dendrobaena veneta, Lumbricucus rubellus, Eudrilus eugeniae, Perionyx excavatus ve Perionyx hawayana türleri diğerlerine oranla çok daha hızlı 

besin tüketmesi, daha yüksek üreme ve populasyon artış oranlarına sahip olması, çok farklı iklim ve çevre koşullarına kolay adapte olabilmeleri, dolayısıyla hayatta kalma oranlarının yüksek olması nedeniyle tercih edilmektedirler. İşlermemizde sayılan türler içerisinde en yüksek verim ve gübre kalitesine sahip olan Esenia fetida türü toprak solucanları türün tüm ekolojik istekleri yerine getirilerek sağlıklı koşullarda çoğaltılmaktadır. Bu sektörde faaliyet göstermek ve gübre üretmek isteyen tüm girişimcilere ve hobi maksatlı üretim yapmak isteyenlere solucan temini gerçekleştrilmektedir.