Hakkımızda

Sivas Organik Tarım A.Ş.  Sivas Valiliği,  İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Sivas Ticaret Odası ortaklığı ile 14.03.2019 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şirketimiz bu yapısıyla ilimizde Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğiyle kurulmuş ilk iştirak olma özelliği göstermektedir.  “ Arıtma Çamurunun Solucan Gübresi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması” konulu proje ile Cumhuriyet Teknokent’ e kabul edilen şirketimiz klasik separe gübreden organik solucan gübresi üretimin yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerine başlamıştır.

İşletmemizin öncelikli hedefi, ülkemiz tarımında kullanılan kimyasal gübre ve pestisitlerin neden olduğu olumsuzlukları azaltmayı hedefleyen, tüm dünyada kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan “solucan gübresi” nin doğru yöntemlerle üretimini gerçekleştirerek solucan gübresi üreticilerine rehberlik etmek ve solucan gübresinin özelliklerine bir standart getirerek bu noktada ilimizi ve üniversitemizi bir merkez ve eğitim kurumu olarak ön plana çıkarmaktır. Bu aşamada kimyasal gübre ve kimyasal mücadele ilaçlarına bağımlı olmadan sağlıklı, kaliteli ve verimli tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde tüm çiftçilerimize yol göstererek tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca yürütülen proje ve çalışmalarla farklı atıl ve atık nitelikli organik materyallerin solucan gübresine dönüştürülmesiyle hem çevre kirliğinin önüne geçilmesine katkı sağlamak hem de bu atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Tarımsal çalışmaların yanı sıra şirketimizin Ar-Ge faaliyet konuları arasında Çin geleneksel tıbbından yola çıkılarak planlanan “solucanlardan elde edilen çeşitli ekstraktların eczacılık ve kozmetik alanında kullanım olanakları” araştırılmaktadır.

Galeri